Jätteorder från Västra Götalandsregionen

ITM levererar all mötesteknik till Nya Regionens Hus - Västra Götalandsregionen. Idag skrevs det en milstolpe i ITM,s 20-åriga historia. Vi har idag tecknat avtal med Västra Götalandsregionen om att vi ska leverera all mötesteknik till deras nya hus nere vid centralstationen. Ordervärdet är på 10 mkr. I månadsskiftet maj/juni 2019 flyttar VGR in i sina nya fantastiska hus alldeles vid centralstationen. Byggnaderna består av ett 14 våningar högt hus, 2 hus på 5 våningar och gamla Stationshuset. Här kommer cirka 1500 medarbetare arbeta tillsammans. ITM ansvarar för att på 8 veckor bygga 220 mötesrum med stöd för distansmöten, 2 matsalar, 1 hörsal, representationsvåning på plan 14, 1 pressrum mm. 

VGR hus.JPG