Digitala Informationskärmar - vad ska man tänka på

Ett effektivt sätt att sprida information på företaget är med hjälp av digitala skärmar. Då kan du snabbt och enkelt förändra informationen och den visas direkt på respektive skärm. Kärt barn har många namn. Digital Signage, Information boards, digitala skyltar är några av de namn som används. På företag är den vanligaste användningen att sprida intern kommunikation och hälsa kunder välkomna.

Playipp4.png

Det som krävs är en skärm, någon form av spelare som spelar upp informationen samt en programvara där vi kan schemalägga vad som ska visas och när. En del skärmar har en inbyggd spelare i sig. Det går att hämta information från en massa olika håll. Det kan vara när nästa buss går förbi utanför kontoret, nyhetsflöden från webben, produktionsdata från affärssystemet med mera. Man kan också lägga in bilder, videofilmer, powerpointfiler och så vidare. Nästa steg är att ange på vilka skärmar detta ska visas och när. T.ex så kan man visa vad som serveras på lunchrestaurangen i huset och det gör man mellan 11-13.

Ett dilemma som många upplever är att hålla informationen uppdaterad. I vissa program kan man tilldela personer att vara en så kallad "Inputters". Dom får då ett mail när det är dags att lägga in nya värden. Det kan vara restaurangsansvarig som ska lägga in veckans meny eller säljchefen som ska lägga in veckans försäljningssiffror.

Vikten av information i ett företag kan inte underskattas. Undersökningar visa bland annat:
- Rätt information i rätt tid ökar engagemang och motivation
- Tydligt kommunicerade mål och resultat ökar effektiviteten och skapar driv
- Fungerande internkommunikation skapar lagkänsla och befäster organisationskulturen

 

3 enkla steg för att digitalisera och förenkla ert informationsflöde

Identifiera behovet  Informationsbehovet ser olika ut beroende på verksamhet. För att få ut maximalt värde och lyckas med informationslösningen är det viktigt att identifiera vilken information organisationen behöver och efterfrågar.

Identifiera behovet
Informationsbehovet ser olika ut beroende på verksamhet. För att få ut maximalt värde och lyckas med informationslösningen är det viktigt att identifiera vilken information organisationen behöver och efterfrågar.

Identifiera källan  Informationen finns oftast i affärssystem samt hos medarbetare i organisationen. Automatisera hämtning från system och bjud in medarbetare att vara en direktkälla i informationsflödet.

Identifiera källan
Informationen finns oftast i affärssystem samt hos medarbetare i organisationen. Automatisera hämtning från system och bjud in medarbetare att vara en direktkälla i informationsflödet.

Sprid informationen  Använda digitala skärmar och smartphones som effektiva informationskanaler till organisationen. Du kan styra var informationen publiceras och rikta dina budskap till plats och målgrupp i rätt tid.

Sprid informationen
Använda digitala skärmar och smartphones som effektiva informationskanaler till organisationen. Du kan styra var informationen publiceras och rikta dina budskap till plats och målgrupp i rätt tid.

PLAYipp Manager är en molntjänst för publicering och hantering av information via digital signage och företagsappen Mobile View. Allt sköts via ett användarvänligt webbgränssnitt, som nås med en vanlig browser från vilken internetansluten dator som helst. Det här tycker vi på ITM är en mycket bra lösning som är väldigt lätt att komma igång med.

Självklart så hjälper vi till med montering av skärmar, spelare, implementering och utbildning. Enklare kan det inte bli.