Vår mötesanalys kan spara miljoner åt ditt företag – varje år!

Varje mötestimme som inte ger ett önskat resultat har en negativ inverkan på din verksamhet. I över tjugo år har vi arbetat med att utrusta företag med den senaste tekniken för konferens- och mötesrum.

Idag har vi också tagit ett större grepp på vad som påverkar möten. Vi ser brister inom huvudsakligen två områden:

  • Möteskulturen
  • Tekniken i mötesrummen

Ta tempen på ditt företags möteskultur

Ett första steg att komma till rätta med problemet är att göra en analys för att se hur det ser ut med möten i din verksamhet.

Med vår enkätundersökning kan du snabbt ta tempen på ditt företag huruvida möteskulturen och tekniken fungerar. Vi ger svar på hur mycket tid som läggs på möten; hur effektiviteten upplevs och möteskulturen ser ut överlag.

Undersökningen är framtagen i samarbete med ett oberoende analysföretag. Alla svaren är anonyma för att få så ärliga svar som möjligt. Den ger en ovärderlig inblick i såväl företagets styrkor som hur möteseffektiviteten kan förbättras.

Enkäten består av 16 frågor och tar mellan 3–5 minuter för de anställda att svara på.Vill du veta mer?

Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan eller ring 010-709 47 10 så berättar vi mer.

För- och efternamn