ITM samarbetar med Split Visions för att skapa bättre möten

ITM har tecknat ett samarbetsavtal med Split Visions för att ta fram högkvalitativa kommunikationslösningar åt våra kunder. Det innebär att vi tar ytterligare ett steg för att ytterligare stärka vårt erbjudande – att skapa möjligheter för bättre och effektivare möten.

– Vi ser det som ett led i vår strävan att fungera som en helhetspartner till våra kunder när det gäller att göra deras möten effektivare, säger Johan Kinnerfors, VD på ITM.

Genom vårt samarbete stärker vi vårt erbjudande till våra kunder; bättre och effektivare möten.
— Marcus Englund, VD Split Visions

Ett givande samarbete

I och med samarbetet kan ITM och Split Visions dra nytta av varandras expertis.

ITM kan hjälpa Split Visions kunder med installation av AV-teknik i deras mötesrum och Split Visions kan hjälpa ITM's kunder med val av kommunikationslösningar.

– ITM har stor erfarenhet av att integrera tekniken i våra kunders mötesrum och bygger många av våra lösningar runt Skype. Men det finns många kunder som har befintliga videosystem eller där Skype inte räcker för den externa eller globala visuella kommunikationen. Då känns det bra att ha en samarbetspartner som Split Visions med deras breda kunskap inom detta område.

Split Visions är oberoende specialister bland annat på Lifesize och Star Leaf samt erbjuder en rad tjänster runt detta.

– Med ITM’s hjälp kan vi nu hjälpa våra kunder med all teknik i deras mötesrum integrerat i deras miljö och snyggt och prydligt installerat, säger Marcus Englund, VD på Split Visions.

– Genom vårt samarbete stärker vi vårt erbjudande till våra kunder; bättre och effektivare möten.


Kontakta oss för mer information

ITM porträtt6707.jpg

Johan Kinnerfors

VD, ITM Meeting Solutions

johan.kinnerfors@itmab.se
+46 708-52 95 19