Frukostseminarium: Digital Visuell Planering

Kom på vårt spännande frukostmöte den 29 september 2016 om Digital Visuell Planering med fokus på projektarbete. Vi bjuder på frukost och föreläsningar för att inspirera dig till att använda dig av visuell planering i dina projektarbeten.

Sven Kjellström kommer till ITM och delar med sig av sina erfarenheter som ledare för gruppen Hardware Engineering på Emerson Process Management. Sven har erfarenhet av fysisk och digital visuell planering från projekt och föredraget kommer att handla om hur Emerson implementerat och utvärderat digital visuell planering i verksamheten.

Även Dag Bergsjö från Yolean kommer prata om visuell planering och projektarbete.


Kort info

Datum: 29 september
Var: ITM's lokaler på Östergårdsgatan 7 i Mölndal
Anmälan: Klicka här för att anmäla dig

 

Dagens projektarbeten

Mycket av dagens projektarbete sker uteslutande digitalt. Tittar du ut över ett kontor och försöker observera vart projektdeltagarna är på väg, hur det går och var det finns problem så är det inte alltid lätt eftersom nästan allt sker dolt i den digitala världen.

Det finns idag många hjälpmedel för att visualisera flöden, flaskhalsar, måluppfyllelse för manuellt arbete. Det är sådant som är enkelt att se i ett produktflöde, men inte lika tydligt inom produktutveckling eller projektverksamhet. Ett vanligt förekommande sätt att arbeta med visualisering av utvecklingsprocessen inom Lean projektplanering är att nyttja post-its på en whiteboard, vilket kan bli problematiskt i distribuerade team.