På Balders nya huvudkontor lyser inga skärmar ...

...när det inte är någon i rummet. Fastighets AB Balder flyttade in i sin nya fastighet Park 49 innan sommaren. Park49 är certifierat enligt det internationella miljösystemet LEED:s högsta nivå, Platinum. Därför sitter det rörelsedetektorer i varje mötesrum som släcker ner och återställer all teknik när ingen är i rummet. Det sparar både miljön och utrustningen.