ITM tecknar ramavtal med SKL Kommentus inköpscentral

ITM har fått förtroendet av SKL Kommentus inköpscentral att bli leverantör till över 600 stycken avropsberättigade myndigheter och bolag inom landsting och kommun. Det är ett stort och spännande steg för ITM.

Ramavtalet gäller från och med 15 juni, i 2 år med option på förlängning med 1+1 år


Det innebär att vi nu kommer ha möjlighet att växa ordentligt inom den offentliga sektorn.
— Johan Kinnerfors, VD på ITM Meeting Solutions

Vad omfattar upphandlingen?

Upphandlingen omfattar Audio- och Videoprodukter för olika typer av konferensrum och videokonferenser med tillhörande tjänster. 

ITM ska tillgodose behov av produkter för ljud och bild i befintliga eller nya mötes- och konferensrum, utbildnings- och hörsalar, vård- och telemedicinska rum samt i andra sammanhang och situationer där verksamheten har behov av dessa produkter.

Klicka här för mer information, ring Edin Rovde på 031-709 81 33 eller maila edin.rovde@itmab.se