ITM certifierade enligt Crestron

All personal på ITM har nu gått igenom Crestrons 4K-utbildning och blivit certifierade Digital Media Designers för 4K.


Att bygga upp kunskapen i hela företaget så att all vår personal har den här kunskapen är otroligt viktigt inför framtidens lösningar
— Johan Kinnerfors, VD på ITM

Det blir allt mer komplex med digital ljud- och bilddistribution. Som ett led i detta hav vi på ITM valt att låta all personal certifiera sig.