ITM certifierade enligt Crestron

All personal på ITM har nu gått igenom Crestrons 4K-utbildning och blivit certifierade Digital Media Designers för 4K.


Att bygga upp kunskapen i hela företaget så att all vår personal har den här kunskapen är otroligt viktigt inför framtidens lösningar
— Johan Kinnerfors, VD på ITM

Det blir allt mer komplext med digital ljud- och bilddistribution. Som ett led i detta har vi på ITM valt att certifiera all personal. När det gäller distribution av ljud och bild sker det nu stora förändringar. Med AV over IP kopplas allt mer utrustning upp i företagets nätverk. Detta ger stora fördelar i flexibilitet men ställer också stora krav på infrastrukturen. En kompetens som vi på ITM Meeting Solutions har.