HSB flyttar in i sina nya lokaler i Johanneberg Science Park

HSB har efter 2 års planering flyttat in i nya fina lokaler i det eleganta Johanneberg Science Park. Målsättning är samverkan mellan utbildning, forskning och näringsliv. Byggnaden är miljöklassad på Guldnivå.

Mötesrummen har präglats av innovation, kreativitet, hög finish och bra bildkvalitet. Detta i kombination med är användarvänlighet och hög driftsäkerhet.