15 miljoner goda skäl att ringa oss

Effektivisera era möten

I snitt lägger medarbetare på svenska företag 30% av sin arbetstid på möten. Chefer spenderar långt mer tid i möten, runt 50–60% och ofta mer. Ju färre tekniska och mänskliga hinder som förekommer mellan medarbetare, desto mer tillvaratas den enastående mänskliga resursen.

I en omfattande skandinavisk enkät baserad på flera tusen företag av alla storlekar och från alla branscher fick vi bekräftat vad våra kunder ofta rapporterar: ungefär hälften av mötestiden upplevs inte som värdefull då mötena saknar struktur, teknologin krånglar och det uppkommer diverse hinder. Dessutom rapporterar ungefär en tredjedel av de som deltar att deras medverkan känns onödig.


Ungefär hälften av mötestiden upplevs inte som värdefull då mötena saknar struktur, teknologin krånglar och det uppkommer diverse hinder

Vem följer upp hur väl era möten fungerar?

Om en anställd tillbringar 30% av sin arbetstid i möten innebär det att han lägger 600 timmar per år på möten. Det är innebär en kostnad på cirka 200 000 per år och anställd. På ett företag eller avdelning med 100 anställda innebär det att ni investerar 20 miljoner kronor per år i möten. Då gäller det att det fungerar.

Om ett företag hade spenderat 20 miljoner kronor på datorer, fordon eller den senaste produktionstekniken skulle projektledare och chefer intresserat följa upp investeringens verkningsgrad gentemot förväntningar. Möten är inte annorlunda.

Vad kostar era möten egentligen?

Se hur mycket era möten kostar genom att göra vårt mötesquiz.

 

Helhetslösningar för långsiktiga behov

Vi är tacksamma för att kunna bidra till bättre möten mellan människor och välkomnar möjligheten att få hjälpa er nå ökad möteskvalitet och samarbetsförmåga.

Som kund hos ITM garanterar vi dig en helhetslösning som inom kort ger tydliga tidsbesparingar, större produktivitet och mätbara fördelar i samarbetsklimat.

Fler än tiotusen nordiska företag och organisationer drar nytta av bättre möten tack vare vår expertis. Vi kan hjälpa er hela vägen från en analys av hur era möten fungerar idag och ert behov av ett effektivt teknikstöd för era möten. till ett totalansvar för att era mötesrum fungerar som dom ska.

Analysen baseras på ett formulär med initierade frågor baserade på tjugoårs teknisk och mänsklig erfarenhet. Syftet? Att ge dig förståelse för vad som faktiskt sker under era möten samt vad som krävs för att få långt mer produktiva möten.


Kontakta oss

Nu har vi berättat om möjligheten att stärka din organisation. Ta kontakt med oss så garanterar vi både värdefulla reflektioner och förvånande insikter.