ITM Kvalitetspolicy

 • Totalkvalitet ska gälla i allt vårt handlande – från första kundkontakt till leverans, installation, faktura och service/support.

 • Verksamheten ska ständigt utvecklas och förbättras så att vi kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva totallösningar.

 • Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för det ständiga förbättringsarbetet.

 • Vi ska uppfylla de krav som vi har på oss och arbeta med att ständigt förbättra vårt ledningssystem.


ITM Miljöpolicy

 • Vårt miljöarbete bygger på en helhetssyn och syftar till att minska all väsentlig påverkan på den yttre miljön som vår försäljning, marknadsföring samt distribution ger upphov till.

 • Miljöarbetet är en viktig del i vår dagliga verksamhet. Allt vi företar oss ställs i relation till miljöpåverkan. Då det finns tekniskt och ekonomiskt rimliga alternativ, ska vi alltid välja den produkt eller metod som innebär minst belastning på miljön.

 • Vi ska utnyttja vår roll som länk mellan tillverkare och slutkund och genom en aktiv dialog verka för mer miljöanpassade produkter och logistiklösningar. Vi försöker alltid uppmärksamma våra kunder på det miljövänligare alternativet, få dem att välja de varor som är bäst både för arbetsmiljön samt den yttre miljön. Vi ställer även krav på miljömedvetenhet hos våra leverantörer. Vi prioriterar leverantörer och speditörer vilka i sin verksamhet syftar till ökad miljöanpassning.

 • Grunden för vår miljöpolicy är att i all vår verksamhet följa aktuell lagstiftning och verka för minsta möjliga miljöpåverkan.

 • All vår personal har grundläggande miljökunskap. Vi kommer att utbilda och informera personalen om gällande och förändrade miljöbestämmelser.

 • Vi ska arbeta förebyggande och med en ständig förbättring i vårt miljöarbete. Genom planerade insatser ska vi successivt minska vår påverkan på miljön.


ITM Dataskyddspolicy

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på contact@itmab.se.

Genom att beställa eller använda våra tjänster eller registrera dig för nyhetsbrev accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att ITM använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har

Insamling och användning av data


Vilken information samlar vi in?

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässa).


Information som du ger till oss

 Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra produkter/tjänster eller kontaktar oss på vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till en ett möte, ett seminarium eller liknande, när du anmäler att du vill få nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:

Person- och kontaktinformation– namn, adressinformation, e-postadress, telefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.

Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.

 

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information enligt nedan. Observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data:

Person- och kontaktinformation– namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.

Information om tjänster och leveranser – detaljer angående de tjänster/produkter företaget du arbetar på köper, ex löpande konsulttjänster, uppdrag, projekt eller utbildningar och nyhetsbrev som du läser.

Historisk information– tidigare köp, deltagande på utbildningar och möten, betalningshistorik.

Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning via statistikverktyg på hemsidan och via och nyhetsbrev.

Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel var för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund. Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet. Läs även mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

 

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder. 

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utförandet våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Om ITM eller en väsentlig del av ITM,s tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

 

Dina rättigheter

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.

 • Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag.

 • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

 • Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Detta intresse kan vara i marknadsföringssammanhang, du kan alltid välja att inte få utskick mm från ITM. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.

 • Du kan närsomhelst avregistrera dig ifrån våra Nyhetsbrev.

 • Du har rätt att begära dataportabilitet, kontakta oss på contact@itmab.se.

 

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på contact@itmab.se.

Personuppgiftsansvarig är ITM Meeting Solutions AB med organisationsnummer: 556520-2693

Adress: Östergårdsgatan 7, 431 53  Mölndal, Tel: 010-709 47 10

ITM AB dataskyddspolicy uppdaterades senast 2018-05-07

 

Så använder vi cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra när det gäller våra cookies.

Vill du veta hur vi hanterar personuppgifter? Läs vår dataskyddspolicy

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från ITM eller våra partners webbservrar och sparas på din enhet (till exempel dator eller mobil). De kan sparas på två olika sätt.

Sessionscookies är tillfälliga cookies som försvinner när du stänger din webbläsare eller app.
Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller tills de går ut.

Olika typer av cookies

Både vår webbplats och andra, som Facebook eller Google, kan placera cookies på din dator när du besöker den här webbplatsen. Cookies från webbplatsen du besöker kallas förstapartscookies och cookies från andra webbplatser kallas tredjepartscookies.

Andra filer, som liknar cookies, är web beacons och liknande tekniker. Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig.

Varför använder vi cookies?

Vi använder cookies för att göra ditt besök på vår webbplats så bra som möjligt, och för att kunna förbättra den ännu mer. Men vi sparar inga IP-nummer eller liknande personuppgifter om dig.

Funktionscookies förbättrar din upplevelse

Vi sparar cookies om vilka sidor du varit på för att det ska kännas så smidigt som möjligt för dig att vara på vår webbplats. Till exempel kan vi göra så att du slipper se ett pop up-fönster mer än en gång.

Analyscookies hjälper oss att göra vår webbplats bättre

Vi använder cookies för att samla in övergripande analytisk information om hur du använder webbplatsen, till exempel statistik över våra populäraste sidor. Med informationen vi får kan vi förbättra vår webb och våra erbjudanden.

Ta bort cookies

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ställa in vilka cookies som får lagras på din dator. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera cookies från webbplatsen du besöker eller radera alla cookies när du stänger ner din webbläsare. Titta under Inställningar.

Inaktivera cookies

Om du väljer att avaktivera cookies kan vissa funktioner på hemsidan inte fungera som det är tänkt.

Frågor?

Undrar du något om hur vi använder cookies? Du kan alltid nå ITM,s dataskyddsansvariga kontaktperson på contact@itmab.se.

 

Denna information uppdaterades 2018-05-07