Accelerera in i framtiden

Den moderna tekniken har förändrat vårt sätt att jobba, vi har fått nya arbetsredskap som gör att vi kan samverka under andra premisser än tidigare. Men ju enklare tekniken är för dig, desto mer avancerade lösningar ligger bakom.

 

Varje år utrustar vi närmare tusen konferensrum, auditorium, hörsalar, styrelserum och utbildningssalar med modern och effektiv mötesteknik.

Vi vet vad som fungerar och tar ett helhetsgrepp om tekniken.

Känn dig trygg med oss

Med vårt supportavtal kan vi erbjuda helhetslösningar som är användarvänliga, framtids- och övervakningssäkrande.


Mötesrum och lokaler

I vår roll som teknikpartner med helhetsansvar, tillgodoser vi våra kunders skiftande behov av fungerande mötesteknik både nationellt och globalt.

 

Konferens- och mötesrum

Konferens- och mötesrummet är hjärtat i verksamheten och ansiktet utåt. Det är hit kunder kommer och viktiga beslut fattas. Vi gör det möjligt för dig att fokusera fullt ut på mötet.

Auditorium och hörsalar

Stora ytor innebär alltid en stor utmaning. Med mångårig erfarenhet skapar vi en modern och inkluderande miljö som uppfyller alla önskemål i fråga om ljud- och bildåtergivning.

Distansmöten

Arbeta smart och effektivt utan geografiska hinder. Med våra skräddarsydda lösningar så håller dina distansmöten en hög kvalitet och all samverkan kan ske på en global nivå.

Ljudinstallationer

Sedan starten har vi specialiserat oss på ljudinstallation och vet vad krävs för att skapa en funktionell ljudmiljö utan störningsmoment.

Utbildningssalar

Mötesteknik kan vara ett enormt stöd i det pedagogiska arbetet. Lägg fokus på att ditt budskap så ser vi till att det når åhörarna.

Showroom

Skapa ett bestående intryck hos nya, gamla och potentiella kunder. Vi har lång erfarenhet av att producera utställningar som genererar uppmärksamhet.


Exempel på smart mötesteknik